pažinimo disonansas

pažinimo disonansas
pažinimo disonansas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės būsena, atsirandanti dėl žinojimo, įsitikinimų ir veiklos bei elgesio prieštaravimų. Esant pažinimo disonanso būsenai, išgyvenamas vidinis nepatogumas (diskomfortas) arba konfliktas. Pvz., mokinys žino, kad draudžiama be priežasties praleidinėti pamokas, bėgti iš jų, rūkyti, bet jis tai daro. Kokie motyvai skatina jį taip elgtis? Kodėl jis pasirenka blogesnį elgesio variantą? Šie klausimai svarbūs pedagogui praktikui ir teoretikui. Pažinimo disonanso psichologijos kūrėjas – L. Festingeris. Mokinys ar pedagogas būdamas pažinimo disonanso būsenos siekia konsonanso – išlyginti nepatogumą, atkurti pusiausvyrą. Tam naudojami įvairūs būdai: veikti trukdančios alternatyvos atmetimas; prieštaringų alternatyvų palyginimas (įsitikinama, kad esamos galimybės nėra blogos); pasirenkamos alternatyvos patrauklumo stiprinimas, pvz., nutariama, kad garbinga bėgti iš pamokos, ir pan. Ilgas pažinimo disonanso būsenos išgyvenimas neigiamai veikia darnios asmenybės vystymąsi. kilmė lot. cognitio – žinojimas, dissonus – nesuderintas atitikmenys: angl. cognitive dissonance rus. когнитивный диссонанс

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kognityvus disonansas — statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėk – pažinimo disonansas …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • cognitive dissonance — pažinimo disonansas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės būsena, atsirandanti dėl žinojimo, įsitikinimų ir veiklos bei elgesio prieštaravimų. Esant pažinimo disonanso būsenai, išgyvenamas vidinis nepatogumas (diskomfortas) arba… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • когнитивный диссонанс — pažinimo disonansas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės būsena, atsirandanti dėl žinojimo, įsitikinimų ir veiklos bei elgesio prieštaravimų. Esant pažinimo disonanso būsenai, išgyvenamas vidinis nepatogumas (diskomfortas) arba… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Einstellungsänderung — nuostatos kitimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės psichinės struktūros, lemiančios įprastinę veiklą ir elgesį, persitvarkymas. Tai labai svarbus momentas auklėjant asmenybę pagal pasaulėžiūros principus ir dorovės normas.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • nuostatos kitimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės psichinės struktūros, lemiančios įprastinę veiklą ir elgesį, persitvarkymas. Tai labai svarbus momentas auklėjant asmenybę pagal pasaulėžiūros principus ir dorovės normas. Daugelis tyrimų rodo, kad …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • reversion of attitude — nuostatos kitimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės psichinės struktūros, lemiančios įprastinę veiklą ir elgesį, persitvarkymas. Tai labai svarbus momentas auklėjant asmenybę pagal pasaulėžiūros principus ir dorovės normas.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • смена установки — nuostatos kitimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės psichinės struktūros, lemiančios įprastinę veiklą ir elgesį, persitvarkymas. Tai labai svarbus momentas auklėjant asmenybę pagal pasaulėžiūros principus ir dorovės normas.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • cognitive motivation of learning — pažintinė mokymosi motyvacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žinojimu, supratimu grindžiami vidiniai mokymosi veiksniai. Žinojimui, supratimui reikia informacijos. Ji esti keleriopa: episteminė (žinios apie objektus, jų ypatybes, ryšius,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • kognitieve Lernmotivierung — pažintinė mokymosi motyvacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žinojimu, supratimu grindžiami vidiniai mokymosi veiksniai. Žinojimui, supratimui reikia informacijos. Ji esti keleriopa: episteminė (žinios apie objektus, jų ypatybes, ryšius,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pažintinė mokymosi motyvacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žinojimu, supratimu grindžiami vidiniai mokymosi veiksniai. Žinojimui, supratimui reikia informacijos. Ji esti keleriopa: episteminė (žinios apie objektus, jų ypatybes, ryšius, simbolius, raišką),… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”